Ο Αντώνης Βεντούρης είναι Performance Marketing Director στην iProspect. Έχει πραγματοποιήσει προπτυχιακές σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακές σπουδές σε International Marketing. Ξεκινώντας από τον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών στο κομμάτι του digital marketing, εντάχθηκε στo δυναμικό της Mindworks το 2012. Έκτοτε συνεργάζεται με σημαντικά brands της ελληνικής αγοράς στο κομμάτι της διαδικτυακής τους παρουσίας, με εστίαση πάντα στο κομμάτι του performance marketing μέσα από μια data – driven μεθοδολογία λήψης αποφάσεων.

Διαβάστε περισσότερα:

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή:

Digital Marketing Practitioner
  • 115 ώρες
  • Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη