Εργάστηκε από τον Σεπτέμβριο του  1979 ως τον Ιανουάριο του1981, στην εταιρεία  Α.Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ   ως Υπάλληλος στο τμήμα Εξωτερικού Εμπορίου. Εν συνεχεία, (από  τον Ιανουάριο του  1981) ως τον Νοέμβριο του 2013 εργάστηκε στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ στις ακόλουθες θέσεις ευθύνης:

 Επικεφαλής του UNDERWRITING των Ασφαλίσεων Ζωής επί 15 έτη

- Προϊστάμενος  της διοικητικής υποστήριξης των πωλήσεων επί 3 έτη

- Επικεφαλής της Εκπαίδευσης των Πωλήσεων επί 10 έτη

- Υποδιευθυντής – Επιθεωρητής Πωλήσεων του  Δικτύου Ανεξαρτήτων  Συνεργατών επί 2,5 έτη

Ασχολήθηκε με τις πωλήσεις ασφαλίσεων από το 1981 και έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά στην Οργάνωση και Λειτουργία Μονάδων Πωλήσεων. Είναι εισηγητής σε σεμινάρια με ποικίλα θέματα,  από το 1984. Έχει στο ενεργητικό του άνω των 5.000 ωρών εισηγήσεων εκ των οποίων οι περισσότερες στις Τεχνικές Πωλήσεων & Διαπραγματεύσεων. Έχει δημιουργήσει δύο e-learning. Για την αποτελεσματική εκπαίδευση των Δικτύων Πωλήσεων, έχει δομήσει και χρησιμοποιεί ηλεκτρονική εφαρμογή CRM. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων  στον Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π. (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) & από στον (ΛΑΕΚ). Έχει συγγράψει βιβλίο με τίτλο «Ασφαλίσεις Ζωής» και τελευταία, ολοκληρώνει τη συγγραφή βιβλίου με τίτλο «Τεχνικές Διαπραγματεύσεων». Έχει εκπονήσει τις ακόλουθες εργασίες: Μελέτη που αφορά την «Ανάλυση & Σύνθεση του Χαρτοφυλακίου Ασφαλίσεων Υγείας» &  «Ανάλυση Βασικών Ασφαλιστικών Εννοιών». 

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή:

Αποτελεσματική διαπραγμάτευση, Φέρες 21/02/2018
 • 6 ώρες
 • Φέρες Έβρου
Αποτελεσματική διαπραγμάτευση, Δράμα 22/02/2018
 • 6 ώρες
 • Θα ανακοινωθεί σύντομα
Αποτελεσματική διαπραγμάτευση, Ηράκλειο 24/05/2018
 • 6 ώρες
 • Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς
Αποτελεσματική διαπραγμάτευση, Ρέθυμνο 09/11/2018
 • 6 ώρες
 • Ξενοδοχείο JO-AN Palace
Αποτελεσματική διαπραγμάτευση, Γρεβενά 03/12/2018
 • 6 ώρες
 • MILIONIS FOREST HOTEL
Αποτελεσματική διαπραγμάτευση, Κοζάνη 04/12/2018
 • 6 ώρες
 • Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας
Αποτελεσματική διαπραγμάτευση, Σέρρες 06/12/2018
 • 6 ώρες
 • Επιμελητήριο Σερρών - Αίθουσα "Ερμής"
Αποτελεσματική διαπραγμάτευση, Καρδίτσα 14/12/2018
 • 6 ώρες
 • Ξενοδοχείο Κιέριον