Αποφοίτησα από το 2ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων το 1999.  Το 2005 αποφοίτησα από την Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις το Νοέμβριο του 2006  και το 2009 πήρα την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην χρήση υπολογιστών (ECDL). Έχω καλή ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στην  Αγγλική γλωσσά.

Ειδικεύτηκα στην «Αγροτική Οικονομία».  Ξεκίνησα να εργάζομαι ως Γεωπόνος – Εκτιμητής το 2008 στον ΕΛ.Γ.Α όπου και εκτελούσα επιτόπιους ελέγχους  με ταυτόχρονη συμπλήρωση πορισμάτων σε Αγροτικές Καλλιέργειες με σκοπό την   εκτίμηση ζημιών από διάφορα ζημιογόνα αίτια.  Το 2011 προσλήφθηκα στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως ελεγκτής φακέλων πληρωμής  μέτρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Επίσης συμμετείχα στην διενέργεια  ελέγχων πρωτοβάθμιων , διοικητικών και πολλαπλής  συμμόρφωσης , καθώς επίσης εκτέλεσα και ελέγχους εποπτείας σε φορείς που είχε αναθέσει αρμοδιότητες ο οργανισμός.   Το 2012 εντάχθηκα στο εργατικό δυναμικό της Neuropublic  όπου και ασχολούμαι μέχρι  και σήμερα εκτενώς με την Ανάλυση και Σχεδιασμό σημασιολογικών βάσεων δεδομένων όπως και στην ανάλυση και υποστήριξη εφαρμογών αγροτικού ενδιαφέροντος.

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή: