Ο Θεόδωρος Μούλος έχει δεκαετή εμπειρία στη διαχείριση επιτυχημένων και επικερδών software προϊόντων. Αυτή τη στιγμή, είναι ο COO της mobile εφαρμογής Pinnatta. Καθ’ όλη του την καριέρα έχει λάβει διοικητικές θέσεις σε εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει σημαντικές επιχειρηματικές δεξιότητες. Έχει λάβει σπουδάσει Λογιστική, Πληροφορική και είναι κάτοχος MBA.

Διαβάστε περισσότερα:

Moulos

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή:

Digital Marketing Practitioner
  • 115 ώρες
  • Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη
e-Commerce Practitioner
  • Classroom (Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη) & προαιρετικά e-learning
e-Commerce Project Manager
  • 80 ώρες
  • Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη