Πτυχίο Μαθηματικής σχολής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

MSc In Artificial Intelligence, Computer Science - University Of Bristol (UK),

Ο Παναγιώτης Μόρφης είναι Managing Partner της Dynargie Hellas, εταιρείας συμβούλων και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα επαγγελματικής συμπεριφοράς και νοοτροπίας.

Μέλος της ομάδας που ίδρυσε το γραφείο της Dynargie για την Ελλάδα και Κύπρο το 1998. Η προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία καλύπτει του τομείς Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Αναδιοργάνωσης μικρομεσαίων εταιρειών.

Έχει την ευθύνη ανάπτυξης εργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και για το σχεδιασμό και υλοποίηση έργων διαχείρισης αλλαγής εταιρικής κουλτούρας και βελτίωσης δεξιοτήτων Διοίκησης, Ηγεσίας και Πωλήσεων. Κατά τα 14 χρόνια σταδιοδρομίας στην  Dynargie έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες και τράπεζες.

Έχει εξειδικευτεί στον τομέα του Business Coaching (International Coaching Council) και σε θέματα Learning Organizations από το RLA center του Sloan Business School.

Είναι certified MBTI trainer & facilitator και certified facilitator στην μεθοδολογία καινοτομίας Design Thinking (της IDEO), καθώς και της μεθόδου LEGO Serious Play.

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή: