Η Ελένη Λιόγκα δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο του Τουρισμού και του Digital Marketing. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης  του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τελειόφοιτος του Μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Τα τελευταία χρόνια εξειδικεύεται στο Hotel e-Sales Internet Marketing για την ανάπτυξη Digital στρατηγικών προώθησης των ξενοδοχείων και την αύξηση των Online κρατήσεων, μέσω των διαδικτυακών καναλιών προώθησης (OTAs, Third-Party booking sites κτλ) αλλά και του revenue management. Το διάστημα αυτό εργάζεται ως Hospitality Digital Strategist στη Mozaik. Καθοδήγει και συμβουλεύει μεγάλα ξενοδοχεία και αλυσίδες, με κύριο στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς και των κερδών τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση των direct κρατήσεων και την ενίσχυση του branding τους, μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης του διαδικτύου και των ICTs όπως Social Media, PPC Campaigns, Paid Social Advertising, SEO, Ε-mail Marketing κτλ, αλλά και με τη δημιουργία εύχρηστων Websites και Online Booking Engines. 

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή:

Digital Marketing in Hospitality - Θάσος 16 & 17 Μαρτίου 2017
  • 16 ώρες
  • Παράρτημα Οικονομικού Επιμελητηρίου Θάσου
Digital Marketing in Hospitality - Τήνος 30 & 31 Μαρτίου 2017
  • 16 ώρες
  • Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού - Συνεδριακό, εκθεσιακό, ερευνητικό κέντρο
Digital Marketing in Hospitality - Σίφνος 30 & 31 Μαΐου 2017
  • 16 ώρες
  • Ίδρυμα Στυλιανού Πρόκου
Digital Marketing in Hospitality - Μυτιλήνη 11 & 12 Δεκεμβρίου 2017
  • 18 ώρες
  • Μυτιλήνη
Digital Marketing in Hospitality - Αθήνα 02 & 03 Νοεμβρίου 2017
  • 16 ώρες
  • Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη