Πτυχιούχος Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Food Marketing and Agricultural Economics από το Πανεπιστήμιο του Reading

Ο Νίκος Δεδούσης, εργάζεται ως στέλεχος στη Μονάδα Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα και πιο συγκεκριμένα στην Ανάπτυξη & Υποστήριξη Αγροτικής Επιχειρηματικότητας της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει στέλεχος στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων της Αγροτικής Τράπεζας, υπεύθυνος αγορών αγροτικών προϊόντων στην εταιρεία Makro Cash & Carry Α.Ε. και υπεύθυνος αγορών βιολογικών προϊόντων στην εταιρεία Mediterranean Farm Α.Ε. Παράλληλα, διδάσκει ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Καλαμάτας, με εξειδίκευση σε επιστημονικά αντικείμενα όπως η «Εμπορία Τροφίμων», η «Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» και η «Θεωρία και Πολιτική της Ανάπτυξης και της Παραγωγής Τροφίμων».

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή: