Με δεδομένη την ανάγκη της ευρύτερης αγοράς για αγροτικά προϊόντα με πιστοποιημένη ποιότητα, το ευνοϊκό περιβάλλον που δημιουργεί η νέα ΚΑΠ 2014 - 2020 αλλά και την υστέρηση των ελληνικών αγροτικών επιχειρήσεων να ακολουθήσουν διαδικασίες πιστοποίησης, σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πιστοποιήσεις αγροτικών προϊόντων-υπηρεσιών και επιχειρηματικά οφέλη", που θα παρέχει τις βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει ένας αγρότης για να πιστοποιήσει το προϊόν του μέσα πάντα από το πρίσμα του επιχειρηματικού οφέλους που θα του προσφέρει η υιοθέτηση αυτής της πρακτικής.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα στην πόλη που σας ενδιαφέρει: