Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την τουριστική αξιοποίηση κατοικιών / διαμερισμάτων μέσω βραχυχρόνιας ενοικίασης.