Αξιολόγηση των ηλεκτρικών συστημάτων θέρμανσης.

Καθώς τα δύο τελευταία χρόνια οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης εξισώθηκαν με εκείνες του πετρελαίου κίνησης, οι περισσότεροι καταναλωτές στράφηκαν σε άλλες μορφές ενέργειας για την επίτευξη...