Πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ: χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

preloader

Μια σημαντική χρηματοδοτική ευκαιρία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί το πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) (www.etean.com). Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και  ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού, των υπηρεσιών και του εμπορίου, με μικρές εξαιρέσεις.

Τα δάνεια που χορηγούνται στις επιχειρήσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες;

  • Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού, τα οποία χρησιμοποιούνται ως κεφάλαια κίνησης. Το ποσό αυτών των δανείων κυμαίνεται από 10.000 ευρώ μέχρι και 300.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια του δανείου δεν μπορεί να υπερβεί τους 48 μήνες.
  • Δάνεια για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων.  Το ποσό αυτών των δανείων θα κυμαίνεται από 10.000 ευρώ μέχρι και 800.000 ευρώ και η διάρκεια τους κυμαίνεται από  5 έως 12 έτη, ενώ παράλληλα για τα συγκεκριμένα δάνεια υπάρχει η δυνατότητα  να δοθεί περίοδο χάριτος  2 ετών.

Η εκταμίευση των κονδυλίων που προβλέπονται από το πρόγραμμα γίνεται μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών, μία από τις οποίες είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Πολύ χρήσιμη πηγή πληροφοριών για το Πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση αποτελεί η σχετική σελίδα της. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και να προχωρήσουν, εφόσον ενδιαφέρονται, στη διαδικασία υποβολής αίτησης.  

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ότι το επιτόκιο είναι ιδιαίτερα προνομιακό, καθώς τα κεφάλαια που εισφέρει το Ταμείο Επιχειρηματικότητας  χορηγούνται άτοκα και η συνολική επιβάρυνση λόγω τόκων είναι χαμηλότερη κατά 50% σε σχέση με τον συμβατικό τραπεζικό δανεισμό.

Πρόκειται για μία καλή ευκαιρία για την τόνωση της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων μεσαίου και μικρού μεγέθους.