Πέντε σημαντικά εργαλεία marketing για μικρές επιχειρήσεις.

preloader

Το marketing χρειάζεται αρκετές γνώσεις και χρόνο σχεδιασμού για να είναι αποτελεσματικό και όταν το budget είναι περιορισμένο, πράγμα που ισχύει για τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, μπορεί να δυσκολεύει έναν επιχειρηματία. Υπάρχουν, ωστόσο, μερικές πρακτικές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους για να εξασφαλίσει ότι το, έστω και περιορισμένο, διαφημιστικό budget της θα έχει απτό αποτέλεσμα. Να πέντε χαρακτηριστικές:

1) Καθορισμός προϋπολογισμού: To Excel -ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας -είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη δημιουργία ενός προϋπολογισμού και την οριοθέτηση συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων. Πριν ξεκινήσετε να επενδύετε χρήματα σε κάθε προωθητική κίνηση που θα σας φανεί ενδιαφέρουσα, αφιερώστε αρκετές ώρες μπροστά στον υπολογιστή σας και δημιουργήστε ένα βασικό πλάνο για το πώς θα κινηθείτε. Αποφασίστε ποιο θα είναι το ποσό που θα επενδύσετε και κατανέμετέ το στις διάφορες τακτικές που θα ακολουθήσετε (web marketing, social media marketing, διοργάνωση εκδηλώσεων, διαφήμιση σε ΜΜΕ).

2) Ανάκτηση πληροφοριών: Φροντίστε να έχετε feedback από κάθε ενέργεια που κάνετε στο πλαίσιο του marketing. Οι σύγχρονες διαδικτυακές υπηρεσίες (Facebook ads, Google AdWords) προσφέρουν πολλές δυνατότητες ως μέρος της λειτουργικότητάς τους. Προσπαθήστε να την ενσωματώσετε και στις υπόλοιπες. Π.χ  οποιαδήποτε εκδήλωση και αν διοργανώσετε, καταγράψτε τους συμμετέχοντες και χρησιμοποιήστε ερωτηματολόγια προκειμένου να πάρετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τη γνώμη τους και τις ανάγκες τους.

3) Μέτρηση αποτελεσμάτων: Μην αφήσετε αναξιοποίητες τις πληροφορίες. Εισάγετε τα στοιχεία που συγκεντρώσατε στο “πρώτο” αρχείο και προσπαθήστε να δώσετε σε αυτά, μορφή μετρήσιμων μεγεθών, όπως: Αριθμό ανθρώπων που ανταποκρίθηκαν στις ενέργειες σας, πωλήσεις που προέκυψαν από αυτές  και άλλα σχετικά μεγέθη.

4) Αξιολόγηση: Συγκρίνετε πλέον τα μετρήσιμα μεγέθη με τους αρχικούς στόχους σας καθώς και τα ποσά που έχετε επενδύσει. Δείτε αν πραγματικά υπάρχει ανταποδοτικότητα ανάμεσα τους. Με την μορφή γραφημάτων μπορείτε να δείτε πολύ εύκολα ποιες τακτικές πλεονεκτούν και ποιες υστερούν.

5) Επανακαθορισμός καμπάνιας: Μια εκστρατεία marketing δεν είναι κάτι το στατικό. Έχει δυναμική μορφή και πρέπει αφού αξιολογείται να επανακαθορίζεται. Αν διαπιστώσετε ότι μια τακτική δεν είναι αποδοτική, σταματήστε να την χρησιμοποιείτε ή μειώστε το ποσό που επενδύετε σε αυτήν ή ανασχεδιάστε την με βάση το feedback που πήρατε. Το αντίθετο φυσικά θα πράξετε όταν δείτε ότι μια μέθοδος μπορεί να προσελκύει υποψήφιους πελάτες.

Τέλος, μην διστάσετε να αφιερώσετε λίγο χρόνο προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις παραπάνω πρακτικές και για τα διαθέσιμα εργαλεία μάρκετινγκ. Υπάρχουν θαυμάσια σχετικά σεμινάρια για να επικαιροποιήσετε τις γνώσεις σας από έγκυρους φορείς. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποβούν χρήσιμες για της στρατηγική της εταιρείας και να σας αποφέρουν πλούσια ανταποδοτικά οφέλη.