Μετά την Πράσινη, η ώρα της Μπλε Οικονομίας

preloader

Στην ατζέντα των πολιτικών, επιχειρηματικών αλλά και κοινωνικών συζητήσεων, η πράσινη οικονομία κατέχει πρωτεύοντα ρόλο τα τελευταία χρόνια. Οπότε όλοι, λίγο ή πολύ, γνωρίζουμε τι κρύβεται πίσω από αυτόν τον όρο και ποιες οι προοπτικές που προσφέρει. Μια νέα συζήτηση, όμως, έχει ξεκινήσει στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις προοπτικές που έχει να προσφέρει η θάλασσα στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.  Όλο και πιο συχνά θα συναντάμε πλέον και τον όρο Μπλε Οικονομία. Αυτός ο ορισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών κλάδων που περιστρέφονται γύρω από την θάλασσα. Συγκεκριμένα, με τον χαρακτηρισμό Μπλε Οικονομία καλύπτονται οι ακόλουθοι τομείς οικονομικής δραστηριότητας:

  • Μεταφορές & κατασκευή πλοίων
  • Τουρισμός
  • Ενέργεια & πρώτες ύλες
  • Αλιεία

Η Ε.Ε., στο  πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, έχει αναπτύξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ναυτικού και θαλάσσιου τομέα. Σύμφωνα με την Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ε.Ε Μαρία Δαμανάκη, η Μπλε Οικονομία μπορεί να προσφέρει επτά εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 600 εκατομμύρια ευρώ ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή οικονομία, όπως ανέφερε και στην ομιλία της στο συνέδριο του Economist με θέμα «H θάλασσα της Ευρώπης: Διαγράφοντας τον χάρτη της οικονομικής ανάκαμψης»,  το οποίο πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στην Θεσσαλονίκη.

Είναι προφανής η σημασία της Μπλε Οικονομίας για την Ελλάδα και οι προοπτικές που προσφέρονται στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται  στους κλάδους που καλύπτει. Ναυτιλία, ναυπηγοεπισκευαστικός τομέας, τουρισμός, ενέργεια και αλιεία, είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται πολλές ελληνικές επιχειρήσεις μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους.

Όπως δείχνουν οι τελευταίες εξελίξεις, η Μπλε Οικονομία είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Υπό προϋποθέσεις, μπορεί να αποτελέσει το κομβικό σημείο για τον μετασχηματισμό του χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας σε περισσότερο εξωστρεφή και ανταγωνιστικό.