Η καινοτομία στην επιχειρηματικότητα

preloader

Δεν αποτελεί φυσικά πρωτοτυπία η άποψη ότι η καινοτομία μπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε υφιστάμενη είτε startup,ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες δύσκολες συνθήκες ανταγωνισμού. Η πρόκληση όμως είναι το πώς αυτή η άποψη μπορεί να μετουσιωθεί σε ουσιαστική εφαρμογή αλλά και πως η εφαρμογή της θα έχει θετικό αποτέλεσμα για όσες επιχειρήσεις το επιδιώξουν.

Ως καινοτομία μπορούμε να ορίσουμε κάθε ιδέα, δράση ή διαδικασία που είναι καινούρια και της οποίας τα χαρακτηριστικά διαφέρουν από τις προηγούμενες. Επίσης μπορεί η καινοτομία να οριστεί ως εκείνη την τεχνογνωσία που επιτρέπει την μετατροπή μιας καινούριας ιδέας σε κάτι πιο απτό, όπως ένα προϊόν, ένα είδος εξοπλισμού,  μια υπηρεσία ή μια διαδικασία.

Η καινοτομία έχει όμως ποίκιλες μορφές και εκφάνσεις. Στο διάγραμμα που ακολουθεί υπάρχουν οι πιο σημαντικές από αυτές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της καινοτομίας στην διαδικασία αποτελεί η εισαγωγή της τεχνολογίας 3D εκτύπωσης σε διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον κλάδο των κατασκευών, της μηχανολογίας, του βιομηχανικού σχεδιασμού, της ιατρικής και της τέχνης. Ενώ αυτοί καθαυτοί οι εκτυπωτές 3D αποτελούν ένα ιδανικό παράδειγμα για το τι εννοούμε με τον όρο καινοτομία προϊόντος.

Σε ότι αφορά την εμφάνιση καινοτόμων προϊόντων μια σημαντική θέση κατέχει η Apple. Τόσο στην πρώτη φάση της ανάπτυξης της με την εμφάνιση του Macintosh και του γραφικού περιβάλλοντος εργασίας όσο και στην δεύτερη φάση της δυναμικής επιστροφής της με την παρουσίαση των συσκευών iPod, iPhone και πολύ πρόσφατα με την παρουσίαση του iWatch.

Καινοτομία πωλήσεων αποτέλεσε στο παρελθόν η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου ως υποκατάστατο των συμβατικών μέχρι τότε πωλήσεων. Προσπάθειες όπως το Amazon, το eBayέφεραν μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι συναλλαγές για τα επόμενα χρόνια. Καινοτομία όμως στις πωλήσεις μπορεί να υπάρχει και σε επιμέρους κλάδους. Παραδείγματος χάρη, με ενδιαφέρον αναμένεται η κατάληξη του εγχειρήματος των πολύ μεγάλων εταιρειών αναψυκτικών να δραστηριοποιηθούν στον χώρο παραγωγής και διάθεσης καψουλών για παραγωγή αναψυκτικών ποτών στα σπίτια. Αν τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια θα αλλάξει εντελώς οτρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές θα προμηθεύονται στο μέλλον τα αναψυκτικά τους.

Ένα ιδανικό case study για το πώς η καινοτομία στην διαχείριση μπορεί να μετατρέψει μια μικρή τοπική βιοτεχνία ρούχων στον παγκόσμιο ηγέτη του χώρου ένδυσης αποτελεί ο όμιλος Inditex. To μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στην μετατόπιση του βάρους από την παραγωγή στα logisticsκαι στον σχεδιασμό των συλλογών. Το αποτέλεσμα αυτού του μετασχηματισμού είναι η πολύ γρήγορη διακίνηση των εμπορευμάτων αλλά η ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των πετυχημένων εταιρειών είναι η υιοθέτηση στοιχείων καινοτομίας, σε κάποιες από τις πτυχές της δραστηριότητάς τους. Η ελληνική πραγματικότητα και ο τρόπος όμως με τον οποίο είναι δομημένες ως επί το πλείστον οι ελληνικές επιχειρήσεις (μικρού μεγέθους και οικογενειακού χαρακτήρα) δυσχεραίνει την ενσωμάτωση της καινοτομίας στην κουλτούρα τους. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση από φορείς όπως η Εξέλιξη είναι εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να προωθήσει την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, βεβαίως, είναι και η ενίσχυση τους, είτε μέσω κοινοτικών προγραμμάτων είτε μέσω του ιδιωτικού τραπεζικού κλάδου, ώστε να μειωθεί το ρίσκο που πάντα υπάρχει σε μια αλλαγή πλεύσης μιας επιχείρησης.