Τι να προσέξετε για τη χρήση φορητών συσκευών για επιχειρηματικές εφαρμογές με ασφάλεια

Η φορητότητα είναι πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικότητας. Με την εμφάνιση και διάδοση των smartphones και των tablets σε συνδυασμό με την διεύρυνση των σημείων πρόσβασης στο Δίκτυο, έγινε δυνατή η πρόσβαση σχεδόν από παντού.