Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων

preloader

Μπορεί για τους περισσότερους καταναλωτές το ηλεκτρονικό εμπόριο να είναι ταυτισμένο κυρίως με τις λιανικές πωλήσεις B2C (Business to Consumer), αυτές όμως αφορούν μόνο ένα μέρος της online οικονομίας. Σύμφωνα με την έρευνα “The Forrester Wave™: B2B Commerce  Suites, Q4 2013” στο τέλος του 2013 οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (οι αποκαλούμενες ως B2B -Business to Business), στις Η.Π.Α. προσέγγισαν σε αξία τα $559 δισ., περισσότερο από διπλάσια της αξίας της B2C αγοράς ($252 δις).

Συνοπτικά η ηλεκτρονική B2B οικονομία περιλαμβάνει το σύνολο των συναλλαγών των επιχειρήσεων με τους προμηθευτές ή άλλες επιχειρήσεις που γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε με τη χρήση ιδιωτικών δικτύων είτε συνηθέστερα με τη χρήση του διαδικτύου.

Το Β2Β έχει πολλούς και ποικίλους τρόπους υλοποίησης. Η απλούστερη μορφή του μοιάζει πολύ με το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως αυτό γίνεται στο χώρο των B2C συναλλαγών. Δηλαδή η επιχείρηση που έχει τον ρόλο του πελάτη ανοίγει έναν λογαριασμό στο ειδικό site Β2Β του προμηθευτή και μέσω αυτού του λογαριασμού εξουσιοδοτημένοι χρήστες του πελάτη πραγματοποιούν τις αγορές.

Στο πιο προχωρημένο στάδιό του, το ηλεκτρονικό B2Β εμπόριο προϋποθέτει και τη χρήση των εταιρικών πληροφοριακών συστημάτων ERP (Enterprise Resources Planning). Έτσι διεκπεραιώνονται αυτόματα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες (παραγγελίες, τιμολογήσεις, έλεγχος αποθεμάτων) με τη μεσολάβηση όσο το δυνατόν λιγότερων υπαλλήλων.

Σε αυτή την ολοκληρωμένη μορφή του, το B2B e-Commerce προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν να το υποστηρίξουν, όπως:

  • Ταχύτητα συναλλαγών
  • Ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων στις παραγγελίες
  • Καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων
  • Συμπίεση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων

Σήμερα στην αγορά διατίθενται αρκετές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου Β2B από ορισμένες από τις σημαντικότερες εταιρείες στον χώρο της πληροφορικής. Μερικές από τις χαρακτηριστικότερες είναι οι ακόλουθες:

Δύο είναι οι παράγοντες που θα επηρεάσουν το μέλλον του B2B e-Commerce: Πρώτον, η διαμόρφωση ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο να καθιστά τις συναλλαγές πιο εύκολες – μια τάση προφανής στις λιανικές πωλήσεις μέσω του διαδικτύου. Δεύτερον, η πλήρης ενσωμάτωση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι φορητές πλατφόρμες με την όλο και μεγαλύτερη διάδοση των smartphones και των tablets. Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, με στόχο να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε θέματα e-Commerce, διενεργεί τόσο το διήμερο workshop  Jump Start your Idea in e-Commerce, το οποίο εστιάζει στον επιχειρηματικό σχεδιασμό e-shop όσο και το e-Commerce Practitioner, που είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το e-Commerce στην Ελλάδα.