Έξι εφαρμογές για να διοικείτε την επιχείρησή σας από μακριά.

preloader

Τα ταξίδια πλέον είναι συνυφασμένα με την καθημερινότητα των ιδιοκτητών και των στελεχών των επιχειρήσεων. Συχνό είναι επίσης και το φαινόμενο η έδρα της επιχείρησης να είναι σε διαφορετική γεωγραφική θέση από την παραγωγική εγκατάσταση. Είτε στην μία είτε στην άλλη περίπτωση το κοινό σημείο είναι ότι  τα διοικητικά στελέχη αναγκάζονται όλο και πιο συχνά να εκτελούν τον επιτελικό τους ρόλο ευρισκόμενοι σε μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Το θετικό είναι ότι πλέον έχουν στην διάθεση τους εργαλεία που εξαλείφουν σε μεγάλο ποσοστό αυτή την απόσταση. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να διαχωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες:

  • Στις εφαρμογές που υποστηρίζουν γενικές διοικητικές λειτουργίες και διαδικασίες
  • Σε ειδικά συστήματα που ελέγχουν εξ αποστάσεως παραγωγικές και άλλες διεργασίες που έχουν σχέση με το κυρίως αντικείμενο της επιχείρησης.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν προγράμματα όπως οι εφαρμογές IP τηλεφωνίας καθώς και τα προγράμματα απομακρυσμένης διαχείρισης.

  • Εφαρμογές όπως το Skype (www.skype.com) επιτρέπουν τις τηλεφωνικές συνδιασκέψεις -ακόμα και με την χρήση εικόνας -με άλλους χρήστες με πολύ μειωμένο κόστος. Η μόνη απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη μιας γρήγορης σύνδεσης στο Internet.
  • Προγράμματα όπως το pcAnywhere (www.symantec.com/pcanywhere) και το GoToMyPC (www.gotomypc.eu) δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειρίζονται τα αρχεία τους και να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους όπως ακριβώς εάν βρίσκονταν στο γραφείο τους.
  • Οι περισσότερες εταιρείες πλέον δίνουν την δυνατότητα πρόσβασης στα εταιρικά email και μέσω Web, μια δυνατότητα της οποίας η χρηστικότητα πολλαπλασιάζεται όταν την χρησιμοποιούμε και μέσω smartphones ή tablets.

Οι παραπάνω λειτουργίες αφορούν κυρίως τη διαχείριση διοικητικών θεμάτων και τη διεκπεραίωση εργασιών γραφείου. Μεγάλο, όμως, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση εφαρμογών πιο εξειδικευμένης μορφής, όπως:

  • Εφαρμογές τύπου SCADA: Ο όρος προέρχεται από τις λέξεις Supervisory Control and Data Acquisition. Αυτές οι εφαρμογές συλλέγουν στοιχεία και δεδομένα από γραμμές παραγωγής και ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπουν τον τηλεχειρισμό τους.
  • Επιτήρηση χώρων μέσω συστημάτων CCTV, (Close Circuit Television). Τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, γνωστά και ως CCTV  μεταφέρουν εικόνα από τους χώρους της επιχείρησης σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Φυσικά εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την εναρμόνιση με την νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων.
  • Εφαρμογές επιτήρησης και ελέγχου παραμέτρων όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η εμφάνιση καπνού και φλόγας. Όλα τα σύγχρονα συστήματα αυτής της κατηγορίας έχουν την δυνατότητα αποστολής σημάτων σε υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και tablets, αλλά παράλληλα και ελέγχου των λειτουργιών τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του χρήστη.

Το σημαντικό είναι ότι το κόστος αυτών των εργαλείων έχει μειωθεί σε τέτοιο επίπεδο, που τις καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικές, ακόμα και για πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είναι κρίμα λοιπόν να μένουν ανεκμετάλλευτες, καθώς η χρήση τους μπορεί να αναβαθμίσει  τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση.