Πρόταση ζωής τα βιολογικά προϊόντα

preloader

Ο συνδυασμός της υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τη χρήση χημικών εισροών στη γεωργία και τα επιβλαβή αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία, οδηγούν στο αγροτοδιατροφικό μοντέλο για ποιοτικά και βιολογικά προϊόντα, δηλώνει η δρ Χαρίκλεια Μινώτου, πρόεδρος της IFOAM-Agribio Mediterraneo (διεθνής ομοσπονδία για την οργανική γεωργία).

Συγκεκριμένα, επισημαίνει:

1. Τα βιολογικά προϊόντα αποτελούν πρόταση και τρόπο ζωής για τη σύγχρονη πραγματικότητα. Η βιολογική γεωργία, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ε.Ε., από 5,6 εκατ. εκτάρια το 2002, έφτασε τα 9,6 εκατ. εκτάρια, ενώ καταγράφηκε μέση αύξηση 6,7% ανά έτος για το διάστημα 2000-2012.

Ενδεικτικά το 2011 παρουσίασε αύξηση 9% σε ευρωπαϊκό επίπεδο (2010-2011). Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΥΠΑΑ&Τ, το 2012 η βιοκαλλιεργούμενη έκταση ήταν 462.618 εκτάρια. Το 2012 στην Ελλάδα είχαμε 23.433 παραγωγούς και 1.551 τυποποιητές, που αντιστοιχούσε σε ένα ποσοστό 5,59% της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης σε εθνικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων και των βοσκοτόπων).

2. Σημαντική παράμετρος για την εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας αποτελεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τη χρήση χημικών εισροών, οι οποίες ταυτόχρονα είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για πιο ασφαλή και υγιεινά προϊόντα οδηγεί στη γεωργία χαμηλών εισροών όπως η βιολογική γεωργία και η βιολογική κτηνοτροφία. Το σύγχρονο αγροτοδιατροφικό μοντέλο προτάσσει ποιοτικά και υγιεινά προϊόντα.

3. Τα βιολογικά προκρίνονται διότι έχουν υγιεινά, απαλλαγμένα από επιβλαβείς υπολειμματικότητες, είναι φιλικά προς το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους, είναι ποιοτικά με μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα, με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, ποιοτικά με ταυτότητα και εμπορική αναγνωρισιμότητα.

4. Περιέχουν λιγότερο νερό και περισσότερα θρεπτικά στοιχεία, ενώ επίσης έχουν υψηλή διατροφική αξία, σύμφωνα με τετραετή μελέτη 33 πανεπιστημίων, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, τα βιολογικά προϊόντα περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες βιταμίνης C και ιχνοστοιχείων σιδήρου, χαλκού και ψευδαργύρου, καθώς και μεταβολίτες, οι οποίοι θεωρείται ότι θωρακίζουν το σώμα ενάντια στον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες. Τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά περιέχουν 40% περισσότερα αντιοξειδωτικά από τα αντίστοιχα συμβατικά, με αποτέλεσμα να προστατεύουν τον οργανισμό μας από την εκδήλωση σοβαρών παθήσεων, καθώς θεωρείται ότι τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν, μεταξύ άλλων, από καρδιοαγγειακές παθήσεις.

Επίσης περιέχουν υψηλότερα επίπεδα μεταλλικών στοιχείων, όπως σίδηρο και ψευδάργυρο.

5. Οι κυριότερες καλλιέργειες βάσει του infographic της Ε.Ε. είναι οι ελιές με 31%, τα φρούτα με 21%, τα σταφύλια με 17%, άλλες μόνιμες σοδειές 16%, τα ακρόδρυα και οι καρποί με κέλυφος 13% και τα εσπεριδοειδή 2%. Ενδεικτικό αυτών των στοιχείων είναι ότι όλες οι προαναφερόμενες καλλιέργειες έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα λόγω των ιδιαίτερων εδαφοκλιματικών συνθηκών.

6. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί και στην κοινωνική ταυτότητα της βιολογικής γεωργίας, αφού στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί 225.000 βιολογικοί παραγωγοί.

Οι γυναίκες αποτελούν το 24% του συνόλου των διαχειριστών των βιολογικών εκμεταλλεύσεων, ενώ ταυτόχρονα το 61,3% έναντι του 44,2% της συμβατικής γεωργίας είναι αγρότες ηλικίας κάτω των 55 ετών.

Κατά μέσον όρο οι βιοκαλλιέργειες δημιουργούν περισσότερες ισοδύναμες θέσεις αποκλειστικής απασχόλησης απ' ό,τι οι αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες.

7. Στις 24.3.14 ανακοινώθηκε το Σχέδιο Δράσης για το μέλλον της βιολογικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η φιλοδοξία του σχεδίου δράσης είναι να στηρίξει την ανάπτυξη του τομέα και τις επικείμενες αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου, μέσω της διερεύνησης νέων μακροπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων επιλογών για λύσεις στις προκλήσεις της προσφοράς και της ζήτησης. Το Σχέδιο Δράσης θα συμβάλει επιπροσθέτως στους στόχους που έχουν τεθεί στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», καθώς και στην αναθεωρημένη Κοινή Αγροτική Πολιτική. Μέσω του Σχεδίου Δράσης θα ενδυναμωθούν συμπράξεις και θα κινητοποιηθούν παράγοντες όπως κράτη-μέλη και φορείς. Το Σχέδιο Δράσης εστιάζει σε τρεις προτεραιότητες:

Στην πρώτη προτεραιότητα δίνεται βαρύτητα στην:

* Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και των συνεργειών με τα μέσα της Ε.Ε.

* Αντιμετώπιση των τεχνικών κενών στη βιολογική παραγωγή.

* Αύξηση πληροφόρησης σχετικά με τον τομέα της βιολογικής παραγωγής.

Στη δεύτερη προτεραιότητα δίνεται βαρύτητα στην εδραίωση και στην αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ευρωπαϊκό σύστημα για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία, καθώς και της εμπιστοσύνης στα εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα, ιδίως σε ό,τι αφορά τα μέτρα ελέγχου.

Στην τρίτη προτεραιότητα δίνεται βαρύτητα στην ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης του συστήματος βιολογικής παραγωγής της Ε.Ε. Το προηγούμενο Σχέδιο Δράσης είχε εκδοθεί το 2004.

8. Η βιολογική γεωργία παράγει λιγότερες εκπομπές άνθρακα αποκτώντας ένα μικρότερο αποτύπωμα στην επίδραση στις κλιματικές αλλαγές.

Πηγή: Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 13 Απριλίου 2014