Η αγροτική παραγωγή σε επιχειρηματικές βάσεις

preloader

Το μοντέλο του παραδοσιακού αγρότη, όπως το γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες, φαίνεται ότι χρειάζεται εκσυγχρονισμό. Η απεξάρτηση του αγροτικού εισοδήματος από τις κοινοτικές επιδοτήσεις επιβάλλει πλέον μια νέα προσέγγιση η οποία θα αντιμετωπίζει μια αγροτική εκμετάλλευση ως μια κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όπως και για κάθε επιχείρηση λοιπόν, είναι απαραίτητο να ακολουθεί ορισμένες βασικές αρχές:

  • Αναζήτηση αγορών: Πριν το ξεκίνημα της αγροτικής παραγωγής είναι απαραίτητο να γίνεται μια διερεύνηση των αγορών στις οποίες θα απευθυνθεί ο παραγωγός προκειμένου να πωλήσει το προϊόν του, καθώς και μια εκτίμηση της απήχησης που αναμένεται να έχει.
  • Marketing: Η διαμόρφωση ενός brand που θα αναδεικνύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, η χρήση των ανάλογων πιστοποιήσεων και η κατάλληλη προβολή αυτών στις ελληνικές και διεθνείς αγορές είναι στοιχεία, η σημασία των οποίων, είναι μεγαλύτερη από ποτέ.
  • Συνεργασίες: Το μοντέλο των αγροτικών συνεταιρισμών, όπως τους γνωρίσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, δεν είναι πια το ίδιο. Οι συνεργασίες και οι συμπράξεις παραμένουν, ωστόσο, απαραίτητες ώστε η ελληνική αγροτική παραγωγή να αποκτήσει την επιθυμητή ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές.
  • Προγραμματισμός παραγωγής: Σε συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες γεωπόνους αλλά και τα μηνύματα που θα λαμβάνουν από τις αγορές οι Έλληνες αγρότερς οφείλουν να προγραμματίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις παραγωγές τους. Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα και στοιχεία από ποτέ, και ταυτόχρονα περισσότερα εργαλεία για την ερμηνεία τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πια για φαινόμενα απόρριψης προϊόντων στις χωματερές.
  • Σωστή διαχείριση πρώτων υλών και εισροών: Μέρος του προγραμματισμού της παραγωγής είναι η διαχείριση των πρώτων υλών, που παίζει κυρίαρχο ρόλο στον έλεγχο του κόστους και τον καθορισμό του περιθωρίου κέρδους του επιχειρηματία. Και εδώ υπάρχουν πλέον χρήσιμα και ηλεκτρονικά εργαλεία για να γίνεται αυτή η δουλειά αποδοτικά και σχετικά εύκολα.
  • Έλεγχος χρηματοοικονομικών ροών. Οι χρηματοοικονομικές ροές είναι το πλέον βασικό στοιχείο για την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης. Στα αγροτικά επαγγέλματα, δε, είναι ακόμα πιο κρίσιμη, καθώς σ’ αυτά η κερδοφορία εξαρτάται συχνά από αστάθμητους παράγοντες.  Εξειδικευμένοι φοροτεχνικοί και οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να είναι πολύτιμοι αρωγοί σ’ αυτή την προσπάθεια.
  • Αναζήτηση των κατάλληλων κοινοτικών επιδοτήσεων. Σήμερα υπάρχουν σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και μπορούν να υποκαταστήσουν τις διαρκώς μειούμενες κοινοτικές επιδοτήσεις. Σε αυτό τον τομέα η Τράπεζα Πειραιώς με την σημαντική τεχνογνωσία της μπορεί να προσφέρει πολλαπλές προτάσεις ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου. Αναζήτηση χρηματοδοτικών ενισχύσεων: Σήμερα υπάρχουν σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα για την αγροτική παραγωγή και επιχειρηματικότητα. Σε αυτό τον τομέα η Τράπεζα Πειραιώς με την σημαντική τεχνογνωσία της μπορεί να προσφέρει πολλαπλές προτάσεις ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου. 

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που βοηθούν τους επαγγελματίες του αγροτικού χώρου να προσαρμοσθούν σε αυτές τις καινούριες απαιτήσεις. To εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Επιχειρηματίας Αγρότης» προσφέρει σφαιρική κατάρτιση σε όσους θέλουν να εξελίξουν την αγροτική τους εκμετάλλευση σε μία βιώσιμη και εξωστρεφή επιχείρηση.