Δωρεάν δικαιώματα φύτευσης αμπελιών

preloader

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση που αναφέρεται στις εκτάσεις αμπελιών για τις οποίες μπορούν να χορηγηθούν δωρεάν δικαιώματα φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό για το 2014.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση, τα δικαιώματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αφορούν 264,10 στρέμματα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  139,80 στρέμματα, στην Περιφέρεια Αχαΐας 402,70 στρέμματα, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 119,60 στρέμματα και στην Περιφέρεια Κρήτης 260 στρέμματα.

Οι αιτήσεις νέων αγροτών κάτω των 40 ετών, που για πρώτη φορά ασχολούνται με αμπελουργική εκμετάλλευση (έως 5 στρέμματα) ικανοποιούνται όλες, όπως και οι αιτήσεις αμπελουργών, οι οποίοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (και πάλι με όριο τα 5 στρέμματα).

Οι ακριβείς εκτάσεις θα καθοριστούν αφού γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι (π.χ. σε συμβόλαια ιδιοκτησίας, δηλώσεις συγκομιδής κ.ά.). Έπειτα οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής και Κτηνιατρικής Οικονομίας θα δώσουν δικαιώματα φύτευσης των οποίων η ισχύς τους είναι έως τις  31 Ιουλίου 2016.