Οι συνεχείς αλλαγές στην αγροτική οικονομία καθιστούν επιτακτική ανάγκη την συστηματοποίηση του προγραμματισμού και της διαχείρισης της αγροτικής καλλιέργειας. Σε ένα δυναμικό περιβάλλον, με πολλές αναδυόμενες ευκαιρίες ο νέος αγρότης - ο επιχειρηματίας αγρότης - καλείται να αξιοποιήσει εργαλεία και πρακτικές που θα απλοποιήσουν την καθημερινότητά του.

Με στόχο τη στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο των αγροτών και τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας τους, η Εξέλιξη έχει σχεδιάσει μια σειρά μονοήμερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων διάρκειας 6 ωρών, τα οποία θα υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αναλυτικά:

ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες διοργανώσεις σε άλλες πόλεις εντός του 2017.