Η Εξέλιξη, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των μικρών ελληνικών επιχειρήσεων για χρήση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων για να στηρίξουν την ανάπτυξή τους, σχεδίασε και υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ηλεκτρονικά eργαλεία, για μικρές επιχειρήσεις.

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει με απλό και πρακτικό τρόπο την απαραίτητη γνώση για τα ψηφιακά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια μικρή επιχείρηση ώστε να μην μένει στην επιφανειακή χρήση τους αλλά να αποκομίζει τα μέγιστα και πραγματικά οφέλη.

Μέσα σε 12 ώρες, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τα δωρεάν εργαλεία του διαδικτύου για την εσωτερική επικοινωνία και οργάνωση, για τη χρήση και ασφάλεια δεδομένων (icloud, Google drive) και για τα εργαλεία εκπαίδευσης, πρόσληψης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης / social media (Facebook, Instagram, Linkedin) και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα και τις πωλήσεις μιας επιχείρησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και υπεύθυνους μικρών επιχειρήσεων και σε  όσους ασχολούνται με το marketing, την επικοινωνία και την οργάνωση των δεδομένων τους.

Θα πραγματοποιηθούν 2 διοργανώσεις, σε Αθήνα και Πάτρα. Συγκεκριμένα:

  • Αθήνα, 06 - 07 Ιουλίου
  • Πάτρα, 12 - 13 Ιουλίου