Η Εξέλιξη δημιούργησε μια νέα σειρά εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα Cutting Edge Courses που στοχεύουν στο να δώσουν τις cutting edge πρακτικές και τα εργαλεία σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα του digital marketing και της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Η εξειδικευμένη γνώση σε συνδυασμό με την πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση σε κάθε  θεματική ενότητα,  καθιστούν τα σεμινάρια μοναδικά στο είδος τους.

Το Advanced Mobile Marketing είναι το πρώτο από τα Cutting Edge Courses, που έρχεται να καλύψει την ανάγκη εξειδίκευσης στο mobile marketing. Η ολοένα αυξανόμενη χρήση των έξυπνων τηλεφωνικών συσκευών και οι συνεχώς αναπτυσσόμενες mobile τεχνολογίες, διαμορφώνουν ένα δυναμικό περιβάλλον κάνοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων και των στελεχών τους για εκπαίδευση επιτακτική.

Στις 16 ώρες εκπαίδευσης, στην αγγλική γλώσσα, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει στο χώρο του mobile marketing, και μέσω workshop / casestudies εξοικειώνονται με cutting edge τεχνικές και εργαλεία, από ένα κορυφαίο στον κλάδο εισηγητή, τον Rob Thurner, με στόχο στη λήξη του σεμιναρίου να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, συντονίζουν, υλοποιούν και αξιολογούν ολοκληρωμένες mobile marketing στρατηγικές.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.