Έχοντας εμπειρία 30 ετών στον τραπεζικό κλάδο, o Κωνσταντίνος Πασχάλης έχει περάσει με επιτυχία από τις θέσεις του Υποδιευθυντή στη Διεύθυνση Γενικού Λογιστηρίου της Ιονικής Τράπεζας και του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της NovaBank Α.Ε.
Από το 2004 εργαζόταν στην Εμπορική Τράπεζα ως Διευθυντής στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και από το 2007 ως Αναπληρωτής CFO.
Από το Δεκέμβριο του 2010 ανέλαβε στην Τράπεζα Πειραιώς καθήκοντα Βοηθού Γενικού Διευθυντή με περιοχές ευθύνης του τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Συμμετοχών Ομίλου, τη Μονάδα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS) και τη Μονάδα Υποστήριξης Εργασιών Treasury.
Το Φεβρουάριο του 2012 προήχθη σε Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και ορίστηκε Αναπληρωτής C.F.O. του Ομίλου της  Τράπεζας Πειραιώς. 

Τον Ιανουάριο του 2018 προήχθη σε Γενικό Διευθυντή και ορίστηκε C.F.O. του Ομίλου της  Τράπεζας Πειραιώς.