Αντιπρόεδρος Δ. Σ

Η κα Ευτυχία Κασελάκη, Γενικός Διευθυντής, εποπτεύει τόσο το Δίκτυο Καταστημάτων στην Ελλάδα όσο και τον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωσιακής Μάθησης Ομίλου. Εργάζεται στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς από το 1998 όπου ξεκίνησε στους χώρους της εκπαίδευσης, ανάπτυξης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού & αμοιβών και οργανωσιακής υγείας. Τα προηγούμενα επτά έτη είχε εργασθεί ως εργασιακή ψυχολόγος και σύμβουλος σε θέματα εταιρικής κουλτούρας, ανάπτυξης ηγεσίας & ικανοτήτων διαπραγματεύσεων, επιλογής και αξιοποίησης στελεχών παρέχοντας υπηρεσίες σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Είναι απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, όπου σπούδασε Φιλοσοφία, Παιδαγωγική και Ψυχολογία και εξειδικεύτηκε στην Ψυχολογία, και του Πανεπιστημίου του Lancaster στην Αγγλία, όπου απέκτησε από το Βusiness School μεταπτυχιακό τίτλο Μ.Α. Organizational Analysis & Behaviour.  

Το 2005 ανακηρύχθηκε Quality Leader of the Year από την ΕΕΔΕ και το ΕFQM, ενώ η Διεύθυνση που εποπτεύει πέτυχε τη διεθνή διάκριση Ιnvestors in People το 2009.

Είναι μέλος στην Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Πειραιώς, στην Επιτροπή Δεικτών Αειφορίας της ETBA ΒΙΠΕ, στο Συμβούλιο Εποπτείας & Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. στο «Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε. ».