Πρόεδρος Δ. Σ

Ο κ. Γεωργίου προσελήφθη στην Τράπεζα Πειραιώς το 1993. Από το 2000 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Υποστήριξης και από το Δεκέμβριο του 2012 είναι Μέλος του Δ.Σ. της Γενικής Τράπεζας Α.Ε.

Ο κ. Γεωργίου ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Τράπεζα Πειραιώς ως Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Προσωπικού. Τον Μάρτιο του 1996 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Εκπαίδευσης, και τον Ιανουάριο του 1998 προήχθη σε Διευθυντή της Διεύθυνσης Κεντρικών Εργασιών.

Ο κ. Γεωργίου έχει ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του στον τραπεζικό χώρο από το 1987 στην Ιονική Τράπεζα ως Υπεύθυνος Τομέα Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού και εν συνεχεία ανέλαβε τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαίδευσης.

Στο διάστημα 1984-1985 εργάστηκε στο Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών (Η.Π.Α) στην Διεύθυνση Οικονομικής Ανάπτυξης με αντικείμενο εργασίας την έρευνα σε αναπτυξιακά προγράμματα, στατιστικές αναλύσεις και Δημόσιου Marketing.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του, έχει υπάρξει εισηγητής σε θέματα Management, ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε θέματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε σχετικά θέματα σε ποικίλα συνέδρια Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έχει σπουδάσει Δημόσια Διοίκηση στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και εξειδικεύτηκε με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο MichiganStateUniversityτων Η.Π.Α.

Ο κ. Γεωργίου είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά.