Η Εξέλιξη δημιούργησε μια νέα σειρά εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα Cutting Edge Courses που στοχεύουν στο να δώσουν τις cutting edge πρακτικές και τα εργαλεία σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα του digital marketing και της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Η εξειδικευμένη γνώση σε συνδυασμό με την πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση σε κάθε θεματική ενότητα, καθιστούν τα σεμινάρια μοναδικά στο είδος τους.
Εξέλιξη, Advanced Mobile Marketing, Cutting Edge Courses

Advanced Mobile Marketing

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με το Mobile Strategy και Mobile Planning
  • Στελέχη επιχειρήσεων στο χώρο του Marketing, e-Commerce και CRM
  • Επιχειρήσεις που ήδη διαθέτουν κάποιο mobile platform, το οποίο δεν τους αποδίδει τα απαραίτητα πωλησιακά και οικονομικά οφέλη
  • Επιχειρήσεις με responsive web sites, από τους κλάδους: Ένδυση / Fashion, Ηλεκτρικά είδη, Super Market, κ.ο.κ.
  • Εταιρείες e-επιχειρείν, όπως: On-line φαρμακεία, ελληνικά mobile apps, ειδησεογραφικά web sites, αεροπορικές εταιρίες, μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, κ.ο.κ.

User Experience, UX, e-Commerce, Cutting Edge Courses, Εξέλιξη

User Experience for e-Commerce

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Εταιρείες e-επιχειρείν, όπως: On-line φαρμακεία, ελληνικά mobile apps, ειδησεογραφικά web sites, αεροπορικές εταιρίες, μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, κ.ο.κ.
  • Project Managers, Marketing and Website Managers, Web designers και ιδιοκτήτες e-shops
  • Στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με το planning, designing και commisioning e-commerce site & applications