Με την αιγίδα :
EMEA STARTUPPER
Χορηγοί επικοινωνίας :
37
κορυφαίοι
Έλληνες και
ξένοι εισηγητές
Εκπαιδευτικά
προγράμματα e-Academy
Η Εκπαιδευτική Ακαδημία με στόχο τη δημιουργία
των καλύτερων επαγγελματιών στο χώρο της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας
Σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Γκεζερλή CEO Convert Group
Ολοκληρωμένη κατάρτιση
και επιπλέον εξειδίκευση
Πολύωρη
εξάσκηση σε Η/Υ

Μάρτιος - Ιούνιος 2016
85 ώρες αίθουσα - 25 ώρες e-learning - Final project

Άμεση απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική online προώθηση brands ή projects


Εκπαίδευση στις μεθόδους digital marketing


Ιδανικό για Online Marketing Managers, Mobile Marketing Experts, SEO / SEM Managers, Digital Strategists, Online PR Managers

Περισσότερα
Μάρτιος - Μάιος 2016

40 ώρες αίθουσα - 25 ώρες e-learning - Final project


Άμεση απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για κερδοφόρα e-shop B2C ή B2B

Εκπαίδευση στις πρακτικές πώλησης μέσω e-Commerce

Ιδανικό για e-Commerce Managers, Retail Managers, Sales Managers, Store Managers, Product & Brand Managers, B2B Specialists

Yλοποιείται στο πλαίσιο του e-Commerce Practitioner

Περισσότερα
Άλλα χαρακτηριστικά
Βεβαίωση e-Academy, πιστοποιητικό ειδίκευσης Market Motive και προετοιμασία για το διεθνές πιστοποιητικό OMCA
Ειδικές τιμές για άνεργους και φοιτητές