Ο κύριος Βογιατζής έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα του private equity με 15 από τα συνολικά 17 χρόνια εργασιακής του εμπειρίας στον τομέα αυτό. Την περίοδο 2000-2007 διετέλεσε στέλεχος της Citigroup Venture Capital International (το private equity τμήμα της Citigroup) με έδρα τον Λονδίνο ενώ την περίοδο 2007-14 εργάσθηκε για την NBGI Private Equity (το private equity τμήμα της Εθνικής Τράπεζας) όπου διετέλεσε Επικεφαλής του Τμήματος για την Νοτιοανατολική Ευρώπη με έδρα πάλι το Λονδίνο. Σήμερα είναι υπεύθυνος του τμήματος Private Capital της Τράπεζας Πειραιώς.  Έχει επίσης διατελέσει  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μεγάλου αριθμού εταιρειών συμπεριλαμβανομένων και των εξής: Π.Ν.Γ. Γερολυμάτος (Ελλάδα), ΑΚΤΟ (Ελλάδα), Δωδώνη (Ελλάδα), Chillbox (Ελλάδα) , MERMEREN (Π.Γ.Δ.Μ.), BirgiMefar (Τουρκία), Sante (Τουρκία), Prestige (Βουλγαρία) και Hikma Pharmaceuticals (Ιορδανία). Ο κύριος Βογιατζής είναι κάτοχος Master in Chemical Engineering από το Birmingham University και κάτοχος ΜΒΑ από το ΄Ecole Νationale des Ponts et Chaussées.