Ο κύριος Πηλίτσης είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και κάτοχος master στο Διεθνές Τραπεζικό Δίκαιο από το Boston University στις ΗΠΑ και master σε χρηματοοικονομικά θέματα από το Boston College στις ΗΠΑ.
Είναι καταξιωμένο στέλεχος της διεθνούς τραπεζικής αγοράς. Σήμερα είναι επικεφαλής σε θέματα private equity και venture capital στην Τράπεζα Πειραιώς. Διετέλεσε ανώτατο στέλεχος και μέλος του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Συμβουλίου της State Street (1,4 τρισ. δολ. υπό διαχείριση και 12 τρισ. δολ. θεματοφυλακή) στη Βοστόνη και στο Λονδίνο επί σειρά έτη. Έχει βαθιά γνώση και πείρα στους τομείς venture capital - private equity, investment banking (M&A και structured finance) καθώς και στρατηγικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Στον τελευταίο ρόλο του στη State Street είχε την πανευρωπαϊκή ευθύνη για θέματα private equity, εταιρικής στρατηγικής και Μ&Α.