Ο Γιώργος Κατσουράνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη.
Από το Φεβρουάριο του 2013, που έχει αναλάβει τη διοίκηση του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε., θυγατρικής του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, εργάζεται συστηματικά με μια ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων στελεχών για την καθιέρωση της εταιρείας ως έναν από τους βασικούς πυλώνες υποστήριξης της βιώσιμης επιχειρηματικότητας στη χώρα.
Κατά τα 18 έτη της σταδιοδρομίας του, ο κ. Κατσουράνης έχει ασχοληθεί με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων ανάπτυξης εργαζομένων, έχει πρωτοστατήσει στην εισαγωγή πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών για το ανθρώπινο δυναμικό και έχει συντονίσει δράσεις ανάπτυξης της επιχειρηματικής αριστείας και ενίσχυσης του επιχειρηματικού προσανατολισμού των στελεχών του Ομίλου. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει ενεργά, συντονίζοντας κρίσιμα έργα, σε όλες τις μεγάλες συγχωνεύσεις και απορροφήσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς τα τελευταία χρόνια.
Ξεκίνησε την καριέρα του το 1996 στην Τράπεζα Χίου, η οποία στη συνέχεια απορροφήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς. Είναι κάτοχος MBA και BA στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Συμμετέχει σε σημαντικά business fora και δίκτυα και ως ομιλητής σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια.