Ο Jimmy Αθανασόπουλος, 41 ετών, έχει μετεκπαιδευτεί στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από το Harvard Business School και εντάχθηκε στο Libra Group το 2012 ως Διευθυντής του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας, ένα πρόγραμμα επιβράβευσης για τις νέες ελληνικές επιχειρήσεις, που χρηματοδοτείται και διοικείται από το Libra Group.                                                                                                                                              

Μετά από το MBA του στο Northeastern Illinois University, ο Jimmy ξεκίνησε την καριέρα του στο Σικάγο ως σύμβουλος χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών υπηρεσιών σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Αργότερα ανέλαβε διευθυντικούς ρόλους σε πολυεθνικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των DNV, Tyco Healthcare και TetraPak, πριν από την είσοδό του στη ναυτιλιακή διαχείριση, ως Οικονομικός Ελεγκτής στην FreeSeas Inc.

Στη συνέχεια εντάχθηκε στην G. Bros Maritime S.A., όπου ήταν υπεύθυνος για την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ως Επικεφαλής της Κοινωνικής Ευθύνης για το Libra Group, ο Jimmy παρέχει στρατηγική εποπτεία των παγκόσμιων προγραμμάτων ευθύνης και εκπαίδευσης του ομίλου.