Τι είναι το Green Key:

Το Green Key είναι ένα διεθνές Πρόγραμμα Ποιότητας το οποίο βραβεύει τις τουριστικές επιχειρήσεις που ακολουθούν πρακτικές μείωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Ειδικότερα αποτελεί στην ουσία ένα οικολογικό σήμα ποιότητας για κάθε είδους τουριστική επιχείρηση/ξενοδοχείο, το οποίο επιβραβεύει τις καλές πρακτικές που ακολουθούνται και συνδέονται με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων της.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά το Green Key:

Ξενοδοχεία, Ξενώνες, Κέντρα Διακοπών, Συνεδριακά Κέντρα, χώρους Κατασκήνωσης και Εστιατόρια.

Ποια τα οφέλη για την επιχείρηση/ξενοδοχείο που έχει Green Key:

  • Αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα του Green Key για το marketing και την επικοινωνίας της
  • Προβάλλεται μέσα από τους ιστότοπους του διεθνούς χειριστή του Προγράμματος (www.green-key.org)
  • Μπορεί να επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας και νερού
  • Μειώνει τα απόβλητά της και τα διαχειρίζεται υπεύθυνα
  • Δύναται να μειώσει την κατανάλωση υλικών καθαρισμού
  • Ενισχύει την περιβαλλοντική της εικόνα
  • Διευρύνει το πελατολόγιό της, σε ένα ευαισθητοποιημένο περιβαλλοντικά κοινό

Η εφαρμογή πράσινων πρακτικών δημιουργεί  ένα καλύτερο περιβάλλον τόσο για τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, ενώ ανταποκρίνεται και στην ολοένα αυξανόμενη περιβαλλοντική συνείδηση των καταναλωτών. Ταυτόχρονα η επιχείρηση/ξενοδοχείο, έχει τη δυνατότητα  μέσω των προτεινόμενων εφαρμογών να περιορίσει τα λειτουργικά της έξοδα.

Πώς θα αποκτήσω το Green Key:

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/ξενοδοχεία για να αποκτήσουν την αναγνώριση – βράβευση με τη σήμανση Green Key, θα πρέπει να ικανοποιούν έναν αριθμό προκαθορισμένων κριτηρίων που αφορούν ενδεικτικά στην κατανάλωση ενέργειας και νερού, στη διαχείριση αποβλήτων, στην προμήθεια υλικών καθώς και άλλων παραμέτρων που αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησης.

Η τήρηση των παραπάνω κριτηρίων πιστοποιείται από επιτόπιες επισκέψεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από τους επιθεωρητές του προγράμματος και ελέγχονται από τον εθνικό χειριστή του Προγράμματος για την Ελλάδα.

Η Εξέλιξη σας υποστηρίζει συμβουλευτικά στην υλοποίηση των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών δράσεων, στην ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης, στη σύνταξη της αίτησης, και αναλαμβάνει την περιβαλλοντική εκπαίδευση του προσωπικού, με στόχο να επιτύχει η επιχείρηση τη βράβευση με το σήμα ποιότητας Green Key.

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Βίκυ Νικολοπούλου, τηλ. 210 3739035, nikolopoulouv@excelixi.org