Συνεργαζόμαστε σε μηνιαία βάση, με σκοπό  την ανάδειξη των περιοχών που χρειάζονται βελτίωση (P&L, strategy, τεχνικά θέματα, on line marketing, operations) και σας καθοδηγούμε συνεχώς προτείνοντας τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να πετύχετε υψηλές αποδόσεις. 

Εστιάζουμε στα:

  • Στρατηγική & υπολογισμός εσόδων - εξόδων (P&L model)
  • Δημιουργία και αξιοποίηση δεικτών (KPIs) για την αξιολόγηση των ενεργειών 
  • Δημιουργία τακτικών αναφορών (reporting) 
  • Βελτίωση του δείκτη μετατροπής επισκέψεων σε παραγγελίες (Conversion Rate) 
  • Βελτιστοποίηση της δαπάνης on-line marketing ενεργειών, για καλύτερη και αποδοτικότερη στόχευση του κοινού
  • Βελτιστοποίηση των e-Commerce προωθητικών ενεργειών
  • Βελτιστοποίηση στρατηγικής τιμολογήσεων και κερδοφορίας, σύμφωνα με τα δεδομένα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα
  • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών / λειτουργιών (πληρωμές, courier, εξυπηρέτηση πελατών)
  • Ανάλυση ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα (στρατηγική, παραγγελίες, digital marketing, διαδικασίες)

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Βίκυ Νικολοπούλου, τηλ. 210 3739035, nikolopoulouv@excelixi.org