Από καριέρα στον ιδιωτικό τομέα, επιχειρηματίας στον πρωτογενή

preloader

γράφει η Ευγενία Ανδρουκάκη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη. 

Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την εργασιακή του εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, την πίεση των προθεσμιών να τελειώσει τα project του, τις αλλεπάλληλες συναντήσεις ή και τηλεφωνικές συνδιασκέψεις, τα εταιρικά ταξίδια και τη συνεργασία με τους συναδέλφους του ως εφόδια για την είσοδο στον αγροτικό τομέα;

Καταρχήν πρέπει να το θέλει πολύ. Αν βλέπει την είσοδο στον αγροτικό τομέα ως χαλάρωση του τρόπου ζωής, επαφή με τη φύση και διακοπές μετά τη «γυμναστική» στο χωράφι, μάλλον δεν θα τα καταφέρει. Αν το δει σαν μία αλλαγή στην καριέρα του, όπου, από υπάλληλος μίας ιδιωτικής επιχείρησης, ξεκινά τη δική του αγροτική επιχείρηση, είναι ένα καλό ξεκίνημα.

Κάποιοι αστοί, με καριέρα στην πόλη, ή και άνεργοι μέσα στην οικονομική κρίση, επιλέγουν πια το επάγγελμα του αγρότη. Αν έχουν προηγούμενο υπόβαθρο, αν κατάγονται από αγροτική οικογένεια, αν έχουν ίσως κάποιους συγγενείς ενεργούς αγρότες, έχουν πιο πολλές δυνατότητες να πετύχουν το στόχο τους. Αυτοί που δεν έχουν ένα αγροτικό παρελθόν, έχουν πιο δύσκολα εμπόδια να υπερβούν, αλλά πάλι μπορούν να τα καταφέρουν.

Το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να μάθουν τη φροντίδα της γης και, αφού επιλέξουν την καλλιέργεια που τους ενδιαφέρει, τις ιδιαιτερότητές της και των προϊόντων που θέλουν να παράγουν. Για να πετύχουν, χρειάζεται υπομονή και επιμονή και αγάπη για τον τόπο και το προϊόν τους.

Τι το καινούργιο φέρνουν στον αγροτικό τομέα.

Είναι εξοικειωμένοι με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Δεν σκέφτονται το επιχειρηματικό σχέδιο σαν ένα αναγκαίο κακό για να πάρουν την επιδότησή τους, αλλά σαν ένα εργαλείο διαχείρισης και ανάπτυξης της αγροτικής τους επιχείρησης. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού,  η προώθηση των προϊόντων και οι πωλήσεις με συγκεκριμένους στόχους είναι απαραίτητα στοιχεία του σχεδιασμού τους. Αν και δεν ξέρουν τους επικίνδυνους καιρούς, ξέρουν τι σημαίνει ρίσκο σε μία επιχείρηση και ξέρουν ότι πρέπει να το προβλέψουν. Έχουν συνηθίσει τις αλλαγές στην εργασία τους και πολλές φορές τις προκαλούν και οι ίδιοι, αν το θεωρούν επωφελές.

Έχουν προσανατολισμό στις πωλήσεις. Πριν επιλέξουν την καλλιέργεια που θα κάνουν, θα έχουν ερευνήσει την αγορά που θα πουλήσουν τα προϊόντα τους.

Η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες τούς επιτρέπει να έχουν γρήγορα την πληροφόρηση για ό,τι καινούργιο συμβαίνει σήμερα στον αγροτικό τομέα. Θεωρούν αυτονόητη την εφαρμογή καινοτομιών στην αγροτική παραγωγή. 

Διαθέτουν γνώσεις αρχών διοίκησης επιχειρήσεων και προσωπικού. Η επιλογή του προσωπικού που θα απασχολήσουν θα γίνει με τρόπο που να είναι λειτουργική για την επιχείρηση. Η διαχείριση και παρακίνηση των ανθρώπων τους είναι κύριο μέλημά τους. Θεωρούν αναγκαία τη συνεχή και διά βίου εκπαίδευση στον τομέα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, γι’ αυτούς και για το προσωπικό τους.

Η λειτουργία με κανόνες λογιστικούς, ασφαλιστικούς και φορολογικούς τούς είναι οικεία. Μπορεί και να βρουν τον τρόπο να επωφεληθούν από αυτούς τους κανόνες. Μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τη γραφειοκρατία, το Δημόσιο, τους εκπροσώπους κρατικών και ιδιωτικών φορέων και μπορούν να βγάλουν άκρη από δαιδαλώδη νομικά ή μη κείμενα και να αναζητήσουν αυτό που χρειάζονται.

Η εξοικείωσή τους με τις χώρες του εξωτερικού λόγω σπουδών, γνώσεων ξένων γλωσσών και ταξιδιών αναψυχής θα τους βοηθήσει να αναζητήσουν ευκολότερα τις αγορές του εξωτερικού που τους ενδιαφέρουν.

Έχουν ήδη υποστεί την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και έχουν βιώσει τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Αντιλαμβάνονται την αειφόρο γεωργία ως ένα απαραίτητο παράγοντα για να στήσουν μία βιώσιμη αγροτική επιχείρηση. Οι περισσότεροι έχουν αναγκαστεί να δουλέψουν μέσα σε μία ομάδα και βλέπουν την ωφέλεια από τις συνέργειες με άλλους παραγωγούς, μεταποιητές, προμηθευτές, ακόμα και με τους πελάτες τους. Μπορούν να δεχτούν να χάσουν προσωρινά μέρος των κερδών τους και να τα μοιραστούν με την ομάδα, προσβλέποντας σε όφελος μακροπρόθεσμα.

Τα παραπάνω δεν κάνουν έναν αστό αγρότη. Αν δεν αφουγκραστεί τη γη του και δεν φροντίσει την παραγωγή του, για να δημιουργήσει  ποιοτικά προϊόντα, αν δεν ξέρει να περιποιείται τα ζώα του για να πάρει το καλύτερο από αυτά, δεν γίνεται επιτυχημένος γεωργός, ούτε κτηνοτρόφος.

Αποκτώντας αυτές τις γνώσεις και χρησιμοποιώντας σωστά τα προσόντα που φέρνει από την καριέρα του στον ιδιωτικό τομέα,  μπορεί να γίνει ένα βιώσιμος αγρότης-επιχειρηματίας. Και προσφέροντας την εμπειρία του και τη συνεργασία του στους γύρω του να αναβαθμίσει και να συνεισφέρει στην αναζωογόνηση του πρωτογενούς τομέα.

Η Εξέλιξη προσφέρει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τον σύγχρονο αγρότη. Δείτε περισσότερα εδώ.