Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
MSc Energy Systems University of Strathclyde, Glasgow.
Ενεργειακός Επιθεωρητής

Mελετητής ιδιωτικών και δημοσίων κτηριακών έργων και εγκαταστάσεων.

Εχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτηριακό τομέα. Βασικό μέλος της ομάδας σύνταξης των Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/4, του εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση των ενεργειακών επιθεωρητών και μεταξύ των βασικών εισηγητών του προγράμματος εκπαίδευσης που διοργανώθηκε από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. και το Τ.Ε.Ε.

Εισηγητής σε πλήθος σεμιναρίων με αντικείμενο τους νέους ενεργειακούς κανονισμούς (διοργάνωση Τ.Ε.Ε., Ο.Σ.Κ., Π.Σ.Δ.Μ.Η., ASHRAE, Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης Ενεργειακών Επιθεωρητών ιδιωτικών ΚΕΚ κλπ.).

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή:

Πρόγραμμα Ενεργειακών Επιθεωρητών (Εγκαταστάσεων Κλιματισμού)
Απευθύνεται σε:
Διπλ/χους & Πτυχ/χους Μηχανικούς ή Αρχιτέκτονες, μέλη ΤΕΕ
  • 30 ώρες
  • Στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις άδειας ενεργειακού επιθεωρητή κτιρίων
  • 12 ώρες
  • Στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη