Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.,
υποψ. Διδάκτορας εργαστηριού Οικοδομική και Φυσικής των Κτιρίων, Α.Π.Θ., Ενεργειακός Επιθεωρητής - Μελετητής

Εξειδικευμένος σε θέματα ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων και εξοικονόμησης ενέργειας. Βασικό μέλος των ομάδων σύνταξης των Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2, του εκπαιδευτικού υλικού για τα σεμινάρια των ενεργειακών επιθεωρητών και μεταξύ των βασικών εκπαιδευτών του προγράμματος εκπαίδευσης που διοργανώθηκε από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. και το Τ.Ε.Ε. Μέλος της συντακτικής ομάδας του πρώτου παραδείγματος Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης και του πρώτου παραδείγματος Ενεργειακής Επιθεώρησης.

Εισηγητής σε πλήθος σεμιναρίων με αντικείμενο τους νέους ενεργειακούς κανονισμούς (διοργάνωση Τ.Ε.Ε., Π.Σ.Δ.Μ.Η., Σ.Π.Μ.Θ., ASHRAE, Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης Ενεργειακών Επιθεωρητών ιδιωτικών ΚΕΚ κλπ.).

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις άδειας ενεργειακού επιθεωρητή κτιρίων
  • 12 ώρες
  • Στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη