Πτυχίο Γεωπόνου

Κατέχει πτυχίο Γεωπόνου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει πάνω από δεκαετή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες  σε Πωλήσεις & Marketing. Έχει διατελέσει υπεύθυνος Communication & Advertising, Branding, Food Chain, Έρευνας & Ανάλυσης Αγοράς, CRM & new technologies. Παρέχει Υπηρεσίες Marketing / Branding & Coaching, σε μικρές εταιρείες και οργανώσεις (ομάδες παραγωγών, συσκευαστήρια κ.α.) του αγροτικού τομέα. Ειδικεύεται στην Ολιστική Προσέγγιση της Αλυσίδας Τροφίμων, τη δημιουργία προϊόντων με προδιαγραφές (Brand, συσκευασία, εύρεση σημείων πώλησης, διαφημιστικές ενέργειες, marketing plan και στρατηγική, πιστοποίηση), το άνοιγμα αγορών του εξωτερικού για προϊόντα με προδιαγραφές, την εκπαίδευση ομάδων παραγωγών καθώς και σε προγράμματα καλλιέργειας. Επίσης εκπονεί επιχειρηματικές / επιχειρησιακές μελέτες και είναι Επικεφαλής Επιθεωρητής σε ISO 9001:2008 (ποιότητα), 22000:2005 (ασφάλεια τροφίμων) και 14001:2004 (περιβάλλον).

Σεμινάρια από αυτό τον εισηγητή:

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους
  • 120 ώρες
  • Στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη