Περιγραφή Σεμιναρίου:

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη έχει δομήσει το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Επιχειρηματικός Σχεδιασμός για αγροτικές επιχειρήσεις”, το οποίο θα πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, στο Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου Πειραιώς.

1η διεξαγωγή: 11 Δεκεμβρίου 2014, 10.00 - 16.00

2η διεξαγωγή: 12 Δεκεμβρίου 2014, 10.00 - 16.00

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο των αγροτών και τις ιδιαίτερες συνθήκες της δουλειάς τους, σχεδιάστηκε ένα μονοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 6 ωρών προσιτού κόστους, που με πρακτικό τρόπο δίνει τις βασικές αρχές του επιχειρηματικού σχεδιασμού μιας αγροτικής εκμετάλλευσης και ταυτόχρονα παρέχει τα σημαντικότερα εργαλεία του οικονομικού σχεδιασμού μιας βιώσιμης επιχείρησης.

Σκοπός:

Η συνοπτική και πρακτική εκπαίδευση των αγροτών στις βασικές αρχές του επιχειρηματικού σχεδιασμού μιας αγροτικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις δομές και τις πρακτικές της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, ώστε να είναι βιώσιμη και πετυχημένη.

Οφέλη:

Με τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο αυτό οι πελάτες- αγρότες θα είναι σε θέση:

 • Να σχεδιάζουν επιχειρηματικά την αγροτική τους εκμετάλλευση, με έμφαση στα στοιχεία που πρέπει να αξιολογούν, ώστε να είναι βιώσιμη.
 • Να διαχειρίζονται με επιτυχία την αγροτική τους επιχείρηση και να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες χρηματοδότησής της

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Νέους αγρότες που θέλουν να ξεκινήσουν σωστά την αγροτική τους εκμετάλλευση, βάζοντας τις βάσεις για μία βιώσιμη αγροτική επιχείρηση.
 • Υφιστάμενους αγρότες που θέλουν να αναπτύξουν την εκμετάλλευσή τους σύμφωνα με τις δομές και πρακτικές της σύγχρονης επιχειρηματικότητας

 

Συνοπτικό πρόγραμμα: 

Βασικές Έννοιες Γεωργικής Οικονομικής (1 ώρα)

 • Ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά της γεωργικής επιχείρησης ,ετήσιες δαπάνες και παραγωγικό κόστος
 • Μεικτό και καθαρό κέρδος

Επιχειρηματικό Σχέδιο (4 ώρες)

 • Έννοια και σκοπός επιχειρηματικού σχεδίου
 • Δομή του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Ανάλυση αγοράς και στρατηγική marketing (SWOT analysis, σχέδιο marketing)
 • Σχέδιο υλοποίησης και Χρηματοοικονομικό Πλάνο
 • Βιωσιμότητα της επένδυσης

Παραδείγματα επιχειρηματικών σχεδίων (1  ώρα)


 • Υλικό που θα παραλάβετε: Έγχρωμες σημειώσεις
 • Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου Πειραιώς (Νικηφόρου Μανδηλαρά 25, Λάρισα - 412 22)
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από την Εξέλιξη
 • Διάρκεια: 6 ώρες
Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας

ή επικοινωνήστε με τους κ.κ. Μιλάνου Κυριακή, τηλ. 210 3335301, ή κα Παππά Κούλα 210 3739126