Περιγραφή Σεμιναρίου:

Το Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας εξέλιξη, του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης, υλοποιεί Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Κατάρτισης µηχανικών για την προετοιμασία απόκτησης Άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή (Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης).

Τα Προγράµµατα, αφορούν Διπλωματούχους Μηχανικούς ή  Αρχιτέκτονες, μέλη ΤΕΕ ή Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ή μηχανικούς που έχουνε αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας (π.δ. 38/2010) και επιθυµούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (Α ή Β τάξης).

Η ολοκλήρωση των σεµιναρίων, εξασφαλίζει στους εκπαιδευόµενους πιστοποιητικό παρακολούθησης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενταχθούν στο µητρώο προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης του Υ.Π.Ε.Κ.Α και Τ.Ε.Ε. Η εγγραφή στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών προϋποθέτει την επιτυχή συμμετοχή στην εν λόγο εξέταση.

Τo Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας εξέλιξη, λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, έχει προσαρµόσει το κόστος των προγραµµάτων σε ιδιαίτερα προσιτό επίπεδο. Επιπλέον:

  • Για συμμετοχές άνω των τριών ατόμων το κόστος ανέρχεται σε 180€ ανά άτομο
  • Για τους εργαζόμενους στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς το κόστος ανέρχεται σε 150€
  • Για τα μέλη των οικογενειών των εργαζομένων στον Όμιλο (έως δεύτερου βαθμού συγγενείας) το κόστος ανέρχεται σε 180€

Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης προαιρετικών μαθημάτων για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, με πρόσθετο κόστος €100.

Ωρολόγιο πρόγραμμα (πρωινό)

Τελευταία Διοργάνωση: 04/11/2013

  • Απευθύνεται σε: Διπλ/χους & Πτυχ/χους Μηχανικούς ή Αρχιτέκτονες, μέλη ΤΕΕ
  • Απαραίτητες γνώσεις: Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ
  • Υλικό που θα παραλάβετε: Σημειώσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
  • Στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη (Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας - Καστρί, Ν.Ερυθραία)
  • Δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης
  • Διάρκεια: 30 ώρες
  • 200
Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας