Περιγραφή Σεμιναρίου:

Το Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας εξέλιξη, του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης, σε συνέχεια του ιδιαίτερα επιτυχημένου κύκλου προηγούμενων εκπαιδεύσεων για ενεργειακούς επιθεωρητές, υλοποιεί Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Κατάρτισης µηχανικών για την προετοιμασία απόκτησης Άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή (Εγκαταστάσεων Κλιματισμού).

Τα Προγράµµατα αφορούν Διπλωματούχους Μηχανικούς ή Αρχιτέκτονες, μέλη ΤΕΕ ή Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας (π.δ. 38/2010) και επιθυµούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (Α ή Β τάξης).

Η ολοκλήρωση των σεµιναρίων, εξασφαλίζει στους  εκπαιδευόμενους πιστοποιητικό παρακολούθησης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενταχθούν στο Νέο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του Υ.Π.Ε.Κ.Α και του Τ.Ε.Ε. όποτε αυτές πραγματοποιηθούν.

Τo Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας εξέλιξη, λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, έχει προσαρµόσει το κόστος των προγραµµάτων σε ιδιαίτερα προσιτό επίπεδο. Επιπλέον:

 • Για συμμετοχές άνω των τριών ατόμων το κόστος ανέρχεται σε 180€ ανά άτομο
 • Για τους εργαζόμενους στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς το κόστος ανέρχεται σε 150€
 • Για τα μέλη των οικογενειών των εργαζομένων στον Όμιλο (έως δεύτερου βαθμού συγγένειας) το κόστος ανέρχεται σε 180€
 • Για όσους έχουν παρακολουθήσει έστω και ένα από τα προηγούμενα σεμινάρια (Κτήρια / Λέβητες) στην "εξέλιξη" το κόστος ανέρχεται σε 180€ 

Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης προαιρετικών μαθημάτων για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, με πρόσθετο κόστος €100.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τελευταία Διοργάνωση: 10/02/2014

 • Απευθύνεται σε: Διπλ/χους & Πτυχ/χους Μηχανικούς ή Αρχιτέκτονες, μέλη ΤΕΕ
 • Απαραίτητες γνώσεις: Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ
 • Υλικό που θα παραλάβετε: Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή
 • Στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη (Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας - Καστρί, Ν.Ερυθραία)
 • Δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης
 • Διάρκεια: 30 ώρες
 • 200
Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας