Το Digital Marketing Crash Course είναι ένα εξειδικευμένο εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το digital marketing. Μέσα σε 60 ώρες εκπαίδευσης (32 ώρες classroom και 28 ώρες e-learning) αναλύονται η θεωρία και οι τεχνικές, τα εργαλεία και οι πιο σύγχρονες στρατηγικές του digital marketing. Με 5 Έλληνες εισηγητές, κορυφαίους του εγχώριου κλάδου digital marketing και 8 ξένους, αναγνωρισμένες αυθεντίες παγκοσμίως, οι συμμετέχοντες αποκτούν εξειδικευμένη γνώση για να μπορούν να σχεδιάζουν, συντονίζουν, υλοποιούν και αξιολογούν digital marketing στρατηγική και online καμπάνιες. Επιπλέον η Εξέλιξη αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εκπαίδευση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα του Digital Marketing, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης συγκεκριμένων ενοτήτων τις δύο τελευταίες ημέρες του προγράμματος.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το πλήρες πρόγραμμα ή για τις επιμέρους ενότητες.

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη μέτρηση στρατηγικών digital marketing
  • Marketing Managers, PR Managers, Product Managers, Brand Managers, Account Managers, Sales Managers, e-Commerce Managers
  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν μέσα από την ηλεκτρονική προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους
  • Κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει κορυφαίες γνώσεις και δεξιότητες στο digital marketing

Παρακολούθηση επιμέρους ενοτήτων

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη μέτρηση στρατηγικών digital marketing
  • Marketing Managers, PR Managers, Product Managers, Brand Managers, Account Managers, Sales Managers, e-Commerce Managers
  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν μέσα από την ηλεκτρονική προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους
  • Κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει κορυφαίες γνώσεις και δεξιότητες στο digital marketing