Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη έχει δομήσει το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Διαπραγματευτείτε σωστά - Για αγρότες". Λαμβάνοντας υπ’ όψη τον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο των αγροτών και τις ιδιαίτερες συνθήκες της δουλειάς τους, σχεδιάστηκε ένα μονοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 6 ωρών προσιτού κόστους, €100, που απαντά θεωρητικά και πρακτικά στο τι πρέπει να κάνει κάποιος για να πετύχει αυτό που όλοι επιζητούμε: "Να επικοινωνήσουμε σωστά, να πουλήσουμε καλύτερα και να κερδίσουμε περισσότερο".