Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη έχει δομήσει το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Αποτελεσματική διαπραγμάτευση". Λαμβάνοντας υπ’ όψη τον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο των αγροτών και τις ιδιαίτερες συνθήκες της δουλειάς τους, σχεδιάστηκε ένα μονοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 6 ωρών προσιτού κόστους, €100, που απαντά θεωρητικά και πρακτικά στο τι πρέπει να κάνει κάποιος για να πετύχει αυτό που όλοι επιζητούμε: "Να επικοινωνήσουμε σωστά, να πουλήσουμε καλύτερα και να κερδίσουμε περισσότερο".