Μετά την μεγάλη ανταπόκριση που είχε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Digital Marketing Practitioner, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη προχωρά σε νέο τμήμα το οποίο ξεκινά στις 23 Νοεμβρίου 2015.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και αυτό το πρόγραμμα έχει ήδη περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων θέσεων.