Δύο Πιστοποιήσεις απονεμήθηκαν στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη στη Γιορτή της Επιχειρηματικής Αριστείας «ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2014», που διοργάνωσε στις 25 Νοεμβρίου η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Ο Γενικός Διευθυντής της Εξέλιξης, κ. Γιώργος Κατσουράνης, παρέλαβε την Πιστοποίηση EFQM Committed to Excellence και την Εθνική Πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας ΕΕΔΕ «Αιέν Αριστεύειν, που επιβραβεύουν τη δέσμευση της εταιρείας στην Αριστεία και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες της.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν οι Πιστοποιήσεις EFQM Levels of Excellence, ΕΕΔΕ «Αιέν Αριστεύειν» και Investors in People, τιμητικές διακρίσεις σε επιχειρήσεις για τη Συνέπειά τους στην Επιδίωξη της Αριστείας, ενώ βραβεύθηκε και ο Έλληνας Quality Leader για το 2014.