Στις 21 & 22 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην Εξέλιξη το  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας που διοργάνωσε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μέσα στις συνθήκες που διαμορφώνει το σύγχρονο υφεσιακό ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας αποτελεί συνάντηση, στην οποία επιστήμονες/ερευνητές που δραστηριοποιούνται στoν αγροτικό χώρο παρουσίασαν τις ερευνητικές τους εργασίες και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους στον συγκεκριμένο τομέα, με κύριο στόχο να υποδείξουν τα αδύνατα σημεία και να αναδείξουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες του αγροτικού τομέα, προτείνοντας εφικτές και αποτελεσματικές λύσεις για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.