Η «εξέλιξη» χορηγός στο επιστημονικό πρόγραμμα εκπαίδευσης μηχανικών και επαγγελματιών περιβάλλοντος με θέμα «Αειφόρος Διαχείριση Αποβλήτων: Ανακύκλωση & Βιολογική Επεξεργασία», που υλοποιήθηκε στο ΑΙΤ από το Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ) σε συνεργασία με το Columbia University υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, Βιολογικής και Μηχανικής Επεξεργασίας» και την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης (ΣΕΚ).