Έληξε με επιτυχία η πρώτη φάση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους που αφορούσε στην υποβολή αιτήσεων συμμετοχής. Έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των αιτούντων που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του Αυγούστου.