Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των επιτυχόντων του προγράμματος Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους. Η εκπαίδευση ξεκινά στις 2 Δεκεμβρίου για την Αθήνα και Θεσσαλονίκη.