Ξεκινά σήμερα, 2/12/2013, στην Αθήνα η πρώτη φάση εκπαίδευσης των επιτυχόντων του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους, με την πρώτη ομάδα συμμετεχόντων.

Το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµμα αφορά τους επιτυχόντες, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συσχέτισης των πρώτων διαθέσιμων κτημάτων του Ομίλου, έκτασης 2000 στρεμμάτων, με τις προτιμήσεις των υποψηφίων σχετικά με την καλλιέργεια και την περιοχή.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η υποστήριξη των νέων αγροτών στη δημιουργία βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, παρέχοντας πρακτικές γνώσεις και κατευθύνσεις βιώσιμης διαχείρισης της γεωργικής επιχείρησης, αξιοποιώντας ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές. Το πρόγραμμα θα καταλήγει στην κατάρτιση συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου για κάθε συμμετέχοντα, που θα αποτελέσει τον οδηγό ανάπτυξης της δραστηριότητάς του.

Το σύνολο των εκπαιδευτών / εισηγητών απαρτίζεται από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, γνώστες και χρήστες των σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 120 ώρες και το κόστος καλύπτεται από τον Όμιλο Πειραιώς.